III badanie prenatalne

Często dziewczyny pytają o trzecie badanie prenatalne – czy je robić? Według najnowszych rekomendacji prowadzenia ciąży Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego badanie USG w okresie 28-32 tc przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Ultrasonograii i Perinatologii jest obowiązkowym elementem prowadzenia ciąży. Pewne ograniczenia oceny anatomii i wykrywania wad u dziecka w II trymestrze wynikają tz niewielkich rozmiarów serca i narządów płodu  w trakcie badania  w okresie 18-22 tygodnia ciąży, jak również możliwości sprzętowych aparatów ultrasonograficznych- ich rozdzielczości i powiększenia struktur ocenianych w badaniu USG . Dlatego wszystkim pacjentkom poleca się wykonanie dodatkowego trzeciego  badania dziecka w okresie 28-33 tygodni ciąży, kiedy płód jest dużo większy i pewne struktury narządów (szczególnie serca i mózgowia płodu) są lepiej widoczne. Ośrodkowy układ nerwowy, serce i inne narządy rozwijają się przez cały okres ciąży aż do momentu porodu noworodka, a nawet przez kolejne lata życia dziecka. Dziecko w 20 tygodniu ciązy po drugim połówkowym badaniu ma dopiero 15 cm długości ciemieniowo-siedzeniowej i jeszcze nie jest gotowe, żeby się urodzić. W okresie 28-32 tygodni ciąży ocenia się ponadto wzrost płodu i jego wagę ( czy odpowiada tygodniom trwania ciąży). Niektóre problemy jak np. dotyczące układu moczowego, pokarmowego płodu, nieprawidłowa ilość płynu owodniowego czy zaburzenia rytmu serca płodu ujawniają się czasem dopiero w tym okresie ciąży. Badanie w trzecim trymestrze ciąży nie może jednak zastąpić dokładnego badania anatomii płodu w okresie 18-22 tygodnia ciąży. Jest badaniem ważnym uzupełniającym. W badaniach w okresie 18-22 oraz  28-33 tygodni ciąży wykonuje się ocenę dobrostanu płodu przy zastosowaniu technik Dopplerowskich ( tzw. przepływy Dopplerowskie ). Ocenia się w tym badaniu przepływ krwi przez naczynia obwodowe (tętnice i żyła pępowinowa płodu) wskazujące na prawidłową funkcję łożyska oraz przepływy przez tętnice mózgowia ( tętnica środkowa mózgu) i przewód żylny płodu. Na tej podstawie szacowany jest prawidłowy rozwój i wzrost płodu. Badanie to ma szczególne znaczenie przy podejrzeniu zaburzeń wzrostu płodu, czyli tzw. zahamowaniu wzrostu wewnątrzmacicznego płodu (hypotrofii płodu). Wykonuje się wtedy ultrasonograficzną ocenę wzrastania płodu.  Badanie przepływów naczyniowych pozwala na ocenę krążenia maciczno- łożyskowo-płodowego i ocenia wydolność krążenia u płodu. Przepływ przez tętnice maciczne służy ponadto do oceny unaczynienia macicy ciężarnej kobiety oraz pozwala na szacowanie ryzyka wystąpienia nadciśnienia tętniczego u matki w trakcie trwania ciąży. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne zaleca trzykrotne wykonanie badania USG w ciąży prawidłowej: w 11-14 tygodniu ciąży, 18-23 tygodniu ciąży i  28-33 tygodniu ciąży. Lekarz prowadzący badanie może zlecić dodatkowo badania USG w innym terminie. Prenatalne badanie ultrasonograficzne  trwa około 15-30 minut. Badanie to wydłuża się w przypadku złych warunków technicznych badania (uzależnionych np. od otyłości pacjentki lub ułożenia płodu). W niektórych przypadkach pacjentki proszone są o kontrolne badanie po pewnym okresie czasu ( spacer) lub nawet w innym dniu.Niektóre badania trwają ponadto dłużej w przypadku nieprawidłowości płodu w badaniu USG. Wymaga ono dłuższego czasu ze względu na konieczność sprawdzenia wielu dodatkowych parametrów przy specjalistycznej  ocenie płodu, rozmowy i konsultacji pacjentki, jak również często ze względu na konieczność uzyskania opinii drugiego lekarza medycyny płodowej. Po wykonanym prenatalnym badaniu ultrasonograficznym zostaną Państwu przedstawione wyniki badania. Ponadto otrzymacie Państwo pisemny opis badania wraz ze zdjęciami, który przeznaczony jest dla lekarza prowadzącego ciążę. Bezpłatnie dostaniecie Państwo od nas dokumentację fotograficzną badania, zdjęcia Waszego dziecka w badaniu dwuwymiarowym 2 D. Jeżeli ułożenie płodu pozwoli na trójwymiarowe badanie płodu ( 3D i 4 D) otrzymacie od nas również zdjęcia w 3/4 HD live. Jeżeli pozwoli na to czas,  istnieje możliwość nagrania krótkiego fragmentu badania ultrasonograficznego na płycie DVD. Ponieważ badanie prenatalne jest badaniem lekarskim, nigdy całość oceny ultrasonograficznej nie jest nagrywana w całości na płycie DVD dla pacjentów. Nagranie na płycie i badanie trójwymiarowe płodu są dodatkowo płatne ze względu na dłuższy czas badania oraz konieczność zastosowania dodatkowych  głowic ultrasonograficznych. Prosimy o przekazanie lekarzowi badającemu prośby o nagranie DVD przed rozpoczęciem badania. Nagrywanie filmu odbywa się na nagrywarce zewnętrznej w czasie rzeczywistym, nie ma możliwości nagrania DVD po wykonanym badaniu USG. W galerii zdjęć możecie Państwo obejrzeć przykłady zdjęć USG wykonanych w różnym okresie czasu trwania ciąży. Czy trzecie badanie jest ważne i obowiązkowe? Tak jak zbadanie noworodka po porodzie nie daje pewności jego zdrowia przez kolejne kilkanaście lat okresu dziecięcego, tak też zbadanie płodu w połowie ciąży ( 18-22 tc), kiedy jest przed nim drugie dwadzieścia tygodni rozwoju nie daje gwarancji na drugi okres ciąży. Drogie mamy… badania prenatalne w ciąży to jakby już chodzenie z dzieckiem do pediatry przed porodem Tak będziecie chodzić z dzieckiem na kolejne wizyty, badania, bilanse, sprawdzanie zdrowia, rozwoju, wzrostu i masy przez kolejne osiemnaście lat. Trzeba się na to już po prostu nastawić, że to już tak będzie 🙂

Copyright © 2020 . All rights reserved.

Powered by Imagination.

Add to cart