Klinika Gyncentrum to jeden z niewielu ośrodków w Polsce Południowej, gdzie można wykonać badanie echokardiograficzne serca płodu przeze mnie. Posiadam certyfikat oceny serca płodu (badania echokardiograficznego serca płodu)

Klinika posiada najnowszy Aparat Voluson Expert E 10 dający doskonałe obrazowanie i rozdzielczość , umożliwia przeprowadzenie badań prenatalnych na najwyższym poziomie diagnostycznym dotychczas niemożliwym do osiągnięcia przy użyciu starszego sprzętu USG

Przy pomocy najnowszego aparatu Voluson Expert E10 jest możliwa

  • Konsultacja, ocena i badanie serca płodu oraz wydolności krążenia płodu
  • Konsultacja wad płodu, która towarzyszy wadom serca
  • Diagnostyka w przypadku ciąż wysokiego ryzyka i ciąż mnogich

Copyright © 2020 . All rights reserved.

Powered by Imagination.

Add to cart